#AccRB695 - Nhieu tuong

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 15

Bảng ngọc: 80

Bậc ngọc: 2

Rank: Vang

Vàng: 2

Ruby: -1

Quân huy: 0

Nổi bật: Nhieu tuong

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0962717364

Zalo: