#AccRB696 - Nhieu tuong

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 55

Trang phục: 45

Bảng ngọc: 69

Bậc ngọc: 3

Rank: Vang

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Nhieu tuong

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0962717364

Zalo: