#AccRB697 - Ngọc nakarot có trang phục Muay thái

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 78

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạch kim

Vàng: 1000

Ruby: 100

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc nakarot có trang phục Muay thái

Trạng thái: Chưa có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0367543919

Zalo: