#AccRB698 -

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 70

Trang phục: 100000

Bảng ngọc: 900

Bậc ngọc: 1

Rank: cao thu

Vàng: 100000

Ruby: 2

Quân huy: 100

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: