#AccRB78 - 40

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 40

Bậc ngọc: 100

Rank: Dong

Vàng: 200

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: 40

Trạng thái: On

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: