#AccRB701 -

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 4

Bảng ngọc: 42

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc

Vàng: 13888

Ruby: 689

Quân huy: 1

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: