#AccRB702 - 50 tướng

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 50

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 16

Bậc ngọc: 18

Rank: Vàng IV

Vàng: 570

Ruby: 97

Quân huy: 0

Nổi bật: 50 tướng

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 0393895208