#AccRB703 -

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 4

Ruby: 0

Quân huy: 10

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: