#AccRB704 -

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 62

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc 2

Vàng: 7972

Ruby: 169

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Thăng Hoàng

SĐT: 0584120703

Zalo: 0584120703