#AccRB706 - ngọc ngộ không + ad +full

Cập nhật: 11/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 37

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 90

Rank: bach kim 2

Vàng: 1427

Ruby: 74

Quân huy: 4

Nổi bật: ngọc ngộ không + ad +full

Trạng thái: giao dịch ATM

Thông tin Liên hệ

Facbook: Dún Gà

SĐT: 0398086935

Zalo: 0398086935