#AccRB79 - da quy x1

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 39

Trang phục: 25

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: vang 2

Vàng: 26000

Ruby: 784

Quân huy: 0

Nổi bật: da quy x1

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0968537563

Zalo: