#AccRB80 - Ngọc Chuẩn :AD -Rừng- Đấu Sy

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 30

Trang phục: 38

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: vàng

Vàng: 120

Ruby: 20

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc Chuẩn :AD -Rừng- Đấu Sy

Trạng thái: chưa có thông tinh liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01679259012

Zalo: 01679259012