#AccRB82 - Ngọc chuẩn

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 8

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 1

Rank: Đồng

Vàng: 1000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: TRAM NGUYEN

SĐT: 01208540985

Zalo: TRAM NGOC