#AccRB84 - 0 ngọc

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 1

Rank: Bạc

Vàng: 998

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật: 0 ngọc

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Ngoc Tram

SĐT: 01208540985

Zalo: Ngoc Tram