#AccRB85 - Ngọc 75

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 37

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc

Vàng: 3

Ruby: 400

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 75

Trạng thái: Có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nhật huỳnh

SĐT: 01215474283

Zalo: 01215474283