#AccRB92 -

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 123

Bậc ngọc: 45

Rank: vang

Vàng: 0

Ruby: 289

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: anh tuan

SĐT: 0337033141

Zalo: 0337033141