#AccRB93 -

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 23

Bảng ngọc: -1

Bậc ngọc: 740

Rank: Bạc

Vàng: 28898

Ruby: 168

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: