#AccRB96 -

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc

Vàng: 722

Ruby: 509

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: