#AccRB98 - 90

Cập nhật: 31/01/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 90

Rank: vang2

Vàng: 2

Ruby: 800

Quân huy: -1

Nổi bật: 90

Trạng thái: trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0378161324

Zalo: