#AccRB100 - Ngọc 67 butterfly team nữ công nghệ Rã đại tù trưởng slimz thỏ thợ mỏ còn nhiều

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 40

Trang phục: 38

Bảng ngọc: 67

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc 2

Vàng: 3640

Ruby: 112

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 67 butterfly team nữ công nghệ Rã đại tù trưởng slimz thỏ thợ mỏ còn nhiều

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0977746173

Zalo: 0977746173