#AccRB102 - Ngọc 60

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 24

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 2

Rank: Bạc1

Vàng: 1000

Ruby: 56

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 60

Trạng thái: Trắng tt có ngộ ko superman nakrot...

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/NHV.123.234?ref=bookmarks

SĐT:

Zalo: