#AccRB103 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 23

Bảng ngọc: 41

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạt

Vàng: 50

Ruby: 13

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Cây Kẹo Ngọt

SĐT: 0265496052

Zalo: 0365496052