#AccRB105 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 3

Rank: Back kim

Vàng: -1

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Bich phan

SĐT:

Zalo: