#AccRB107 - Ngọc chuẩn ad

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 88

Rank: Kim cương

Vàng: 2000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc chuẩn ad

Trạng thái: Chưa có liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100020970426556

SĐT: 0327930480

Zalo: 0327930480