#AccRB108 - Co ngoc nhieu

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 65

Rank: Bac

Vàng: 2000

Ruby: 175

Quân huy: 0

Nổi bật: Co ngoc nhieu

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nhung doan

SĐT:

Zalo: