#AccRB109 - Ngọc 60

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 60

Rank: Bạc

Vàng: 12020

Ruby: 357

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 60

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: