#AccRB110 - Co nakrot sieu viet

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 22

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 65

Rank: Bac

Vàng: 2000

Ruby: 175

Quân huy: 0

Nổi bật: Co nakrot sieu viet

Trạng thái: Co gia 110 ngin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0777558090

Zalo: