#AccRB112 -

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 60

Rank: bạc 3

Vàng: 10000

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0337992210

Zalo: 0399900547