#AccRB114 - Tlt cao

Cập nhật: 01/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 1

Bậc ngọc: 54

Rank: Kim cương

Vàng: 1574

Ruby: 154

Quân huy: 12

Nổi bật: Tlt cao

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0915245677

Zalo: